สพม.30 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active learning และโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์9 ส.ค. 2561 00:57โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active learning และโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย นางสาวสิริมา หมอนไหม, นางสาวสมพร สามทองกล่ำ,     นางสุนีย์ สิทธิธนะ และนางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบผลและศึกษาข้อมูลโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning และการติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) จากนั้นจึงเดินทางไปติดตามเชิงประจักษ์ผลการขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning และโครงการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ของโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา และโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments