สพม.30 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

โพสต์25 พ.ค. 2558 22:05โดยkridtamate Jamsawang   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2558 23:51 ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือและฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล ต.โนนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีนายเสรี  ปลอดโคกสูง รอง ผอ.สพม.30 เป็นประธาน ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม  กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ในปัจจุบันพบว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญด้านกิจกรรมลูกเสือบางส่วนมีการโยกย้ายสายงาน ทำให้ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านกิจกรรมลูกเสือ โดยสพม.30 ดำเนินการกิจกรรมนี้ขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในจุดหมาย วิธีการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา สามารถวางแผนบริหารงานในกองลูกเสือ ดำเนินการฝึกอบรม นำทักษะ พิธีการ กระบวนการทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการศึกษาที่มีภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 80 คน.
Comments