สพม.30 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนฯ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์22 พ.ค. 2558 00:32โดยadmin sesao30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนฯ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน หน่วยเลือกตั้งที่ 38 (ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา) และหน่วยเลือกตั้งที่ 39 (ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น) ณ หน่วยเลือกตั้ง สพม.30
Comments