สพม.30(ชัยภูมิ) ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์4 ส.ค. 2558 00:51โดยAraya Prayoonhan

+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  สพม.30 ได้ชี้แจงแนวทางในการดำเนินการและกำหนดแผนการดำเนินการจัดซื้อตามปฏิทินดังนี้ สพม.30 ชี้แจงโรงเรียน(27 ก.ค. 58)  โรงเรียนประกาศสอบราคาซื้อ 11 วันขึ้นไป(28 ก.ค.-10 ส.ค.58) เปิดซองสอบราคา(11 ส.ค.58) ลงนามในสัญญา(โดยเร็ว)(18-20ส.ค.58) กำหนดส่งของแยกงบปี 2556และงบปี 2557 ตรวจรับและส่งเบิกปี 2556(25 ก.ย.58) ตรวจรับและส่งเบิกงบปี 2557(ขยายเวลาเบิกได้ถึงปี 2559) โดย ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ได้กำชับให้โรงเรียนดำเนินการให้ถูกต้อง รัดกุม ทันต่อระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งมี นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกาศสอบราคาการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมด้วย นายสานิตย์  บุญญานุสนธิ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ...
Comments