สพม.30 (ชัยภูมิ) จัดอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์28 มิ.ย. 2560 21:03โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30       ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

    ซึ่งการอบรมมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จ          พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และนำไปมอบให้จัดหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นจุดดำเนินการในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

    โดยการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักเรียนในสังกัด จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ คณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นวิทยากรในการอบรม

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments