สพม.30 (ชัยภูมิ) จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่มีค่านิยมที่ดี รวมใจสามัคคีหลีกหนียาเสพติด

โพสต์16 ก.ค. 2558 02:23โดยAraya Prayoonhan   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2558 02:25 ]

+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30(สพม.30) จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ มีค่านิยมที่ดี รวมใจสามัคคี หลีกหนียาเสพติด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดย ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม.30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่องความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด  นายเสรี  ปลอดโคกสูง รอง ผอ.สพม.30 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด นำความรู้ไปต่อยอดสร้างเครือข่ายในการต่อต้านยาเสพติดภายในโรงเรียนได้ และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้รู้รักสามัคคี ปรองดอง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด สร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม โดยมี นายอดิเทพ  กมลเวทย์ นายอำเภอหนองบัวแดง พ.ต.ท.สมศักดิ์  มิตราช สวส. สภ.หนองบัวแดง ร.ต.ท.ชัยศิลป์  ฦๅชา รอง สวป. สภ.หนองบัวแดง นายสมศักดิ์  ไปรเวทย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา...อารยา...ข่าว/มงคล..ภาพ  Comments