สพม.30 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC)

โพสต์30 ก.ค. 2560 03:07โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ (Smart OBEC) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2560

    โดยการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 90 คน ซึ่งเป็นครู และบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานสารบรรณของโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments