สพม.30 จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์8 ส.ค. 2561 21:35โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูที่รับผิดชอบและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เช่น การวินิจฉัย  การคัดกรอง และการช่วยเหลือ โดยมีครูที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเด็กนักเรียนพิการเรียนรวมในโรงเรียนปกติ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวน 37 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวม 74 คน เข้าร่วมการอบรม
ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments