สพม.30 จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานพัสดุ

โพสต์21 ส.ค. 2560 08:23โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 19 สิงหาคม 2560 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานพัสดุ โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จำนวน 165 คน

ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments