สพม.30 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนแผนการจัดการ เพื่อการมีงานทำ”

โพสต์21 ก.ย. 2559 02:23โดยWirasinee Thuleechan

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30  เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการ เพื่อการมีงานทำประจำปีงบประมาณ 2559  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับกรมจัดหางาน   ได้ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558  เป็นการเตรียมความพร้อมแก่อัตรากำลังแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้อบรมเชิงปฏิบัติให้กับครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูแนะแนว ระดับ ม.3 และ ม.6 จำนวน 74 คน โดยมีวิทยากรจากกรมจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ นางสาวฌามิณ  ศรีภาชัย นักวิชาการแรงงาน (จิตวิทยาแนะแนว) พร้อมด้วย นางปรียารัตน์ ขาวปั้น และคณะครูจากโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร โรงเรียนสตรีชัยภูมิ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ ร่วมเป็นวิทยากร  เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพและบันทึกการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ระบบออฟไลน์ และออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    และในช่วงบ่าย นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รอง ผอ.สพม.30 ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรม และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments