สพม.30 จัดประชุมทบทวน พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบตัวชี้วัด และทำแผนการปฏิบัติการฯ

โพสต์4 ธ.ค. 2560 00:05โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมทบทวน พันธกิจ เป้าประสงค์ กรอบตัวชี้วัด และทำแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2560 เพื่อพิจารณาร่างตัวชี้วัดความสำเร็จการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments