สพม.30 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 พ.ค. 2561 00:56โดยWirasinee Thuleechan

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561  ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้แก่โรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ในแต่ละภูมิภาค ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รับผิดชอบดำเนินการสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 13 (อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ศรีสะเกษ และกลุ่มจังหวัดที่ 14 (นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์) จำนวน 158 โรงเรียน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยมี ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, ศึกษานิเทศก์ ,ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 13 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัดที่ 14 เข้าร่วมการประชุม

ภาพ นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments