สพม.30 จัดประชุม “สานพลังประชารัฐ” สู่การพัฒนาองค์การความเป็นเลิศตามนโยบายโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์21 ก.ย. 2559 02:13โดยWirasinee Thuleechan

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  รอง ผอ.สพม.30  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อร่วมระดมความคิดจัดทำกรอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา สู่การพัฒนาองค์การแห่งความเป็นเลิศตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ สพม.30 โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชน (SCHOOL PARTNER) จาก บริษัท True และ ธนาคารกรุงเทพ เข้าร่วมให้คำปรึกษาโรงเรียนประชารัฐ รุ่น 1 : สพม.30 ได้แก่ โรงเรียนภูพระวิทยาคน และโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ซึ่งมี นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  และ นายโยธี ป้อพันธุ์ดุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นที่ปรึกษา (School Mentor) ซึ่งเป็นแนวทางดำเนินการของโรงเรียนประชารัฐ สู่การขับเคลื่อนองค์การแห่งความเป็นเลิศ ตามนโยบายของรัฐบาล
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments