สพม.30 จัดประชุมขอรับบำเหน็จบำนาญ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2560

โพสต์4 พ.ค. 2561 00:42โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมขอรับบำเหน็จบำนาญ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 โดยมี นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

    และระหว่างการประชุม ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าพบปะพูดคุยกับผู้เข้าประชุม

ภาพ นายพงศธร ซุยสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments