สพม.30 จัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2561

โพสต์28 ก.พ. 2561 00:26โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2561 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และวิธีการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวทางของลูกเสือโลก  และเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามารถวางแผนการบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 











รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments