สพม.30 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาฯ

โพสต์18 ม.ค. 2560 03:41โดยWirasinee Thuleechan

    วันนี้ (17 มกราคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30           นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และพิจารณาโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและชุดโครงการของ สพฐ. รวมไปถึงการพิจารณางบประมาณแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments