สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์16 พ.ย. 2559 02:50โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2559 16:49 โดย สพม.30 จ.ชัยภูมิ ]

    วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
ภาพ/ข้อมูล นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments