สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์29 ส.ค. 2560 04:23โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมแคนา ภัตตาคารโสเจ้ง

    ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและระบบเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 74 คน แบ่งเป็นเป็นครูที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย โรงเรียนละ 2 คน

ภาพ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments