สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

โพสต์8 พ.ค. 2561 02:40โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 7 พ.ค. 2561 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายสวาท ฦาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะแนวใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. (ว 20/2560, ว 21/2560, ว 22/2560) ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา โดยมีผู้บริหารและข้าราชการครู สหวิทยาเขตแก้งคร้อ คอนสวรรค์ จำนวน 80 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค. 61 เพื่อชี้แจงขยายผลให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต่อไป

ภาพ นางบังอร ชมเกษร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Comments