สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

โพสต์1 พ.ค. 2561 06:08โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. (ว 20/2560, ว 21/2560, ว 22/2560) ณ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 92 คน
Comments