สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

โพสต์25 เม.ย. 2561 04:51โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการการสอน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. (ว 20/2560, ว 21/2560, ว 22/2560) ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยแบ่งการประชุมตามสหวิทยาเขต (ทั้งหมด 5 สหวิทยาเขต) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 178 คนภาพ นางบังอร ชมเกสร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Comments