สพม.30 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์3 ก.ค. 2560 02:21โดยWirasinee Thuleechan

    วันนี้ (3 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.30

    โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานและผลกระทบเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และวิธีในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 การเปิดรับนักเรียนห้องพิเศษ ประเภทต่างๆ ของสถานศึกษาที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย การนำผลคะแนน O – NET มาใช้ในการเปิดห้องเรียนพิเศษ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ในปีการศึกษา 2560 และข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวมไปถึงประเด็นอื่นที่ต้องการเสนอแนะ
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments