สพม.30 จัดประชุมแจ้งกรอบการนำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561

โพสต์15 ก.พ. 2561 20:21โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมแจ้งกรอบการนำเสนอของบแลกเป้า ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการปรับแผนและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบาย โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.30 จำนวน 50 คน เข้าร่วมการประชุม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments