สพม.30 จัดประชุมแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โพสต์8 ก.ค. 2561 23:51โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2561 20:52 ]

    วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้น  พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการลดชั่วโมงเรียนด้านวิชาการ ลดปริมาณการบ้าน ลดการเรียนพิเศษเสริมจากการเรียนในห้องเรียนปกติ และผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments