สพม.30 จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

โพสต์16 ม.ค. 2561 23:40โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 16 มกราคม 2561 ณ  โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และคณะบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ข้าราชการ ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติที่ได้อบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็ก ทำให้เราเป็นคนดีรู้วิชา เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญอย่างมากในวงการ การศึกษา ทั้งในด้านวิชาการ และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นอาชีพที่ถือว่ามีความเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างมาก เหตุผลที่วันที่ 16 มกราคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันครูอันเนื่องมาจาก ในปี 2488 ประเทศไทยมีการประกาศพระราชบัญญัติครูขึ้นมาในราชกิจจานุเบกษา จึงมีการกำหนดให้มีวันครูครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา

    และเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีถวายผ้าป่าการศึกษาเพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ สพม.30 ทั้งนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments