สพม.30 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

โพสต์10 เม.ย. 2561 20:42โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

    ซึ่งหลังจากถวายเพลพระสงฆ์ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผล O - NET สูง และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่มีการพัฒนาคะแนน O – NET อย่างต่อเนื่อง
รายงานข่าวโดยนางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments