สพม.30 จัดกิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้/เทคนิค เพื่อยกระดับผลการเรียนคณิตศาสตร์

โพสต์6 ก.ย. 2559 02:38โดยWirasinee Thuleechan

    วันนี้ (6 กันยายน 2559) เวลา 10.30 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และแนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้/เทคนิค เพื่อยกระดับผลการเรียนคณิตศาสตร์ ภายใต้โครงการ "เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์" ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments