สพม.30 จัดกิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน

โพสต์15 ก.ย. 2559 21:24โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 15 กันยายน 2559 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

   โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน เข้าใจในบทบาท หน้าที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันการทุจริต รวมไปถึงส่งเสริม ป้องกัน พัฒนาคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต และสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน และชุมชน
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments