สพม.30 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์17 ส.ค. 2560 03:04โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิคส์และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ด้วย e – classroom ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้

          การจัดอบรมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จำนวน 74 คน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments