สพม.30 จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving)

โพสต์3 มิ.ย. 2561 22:01โดยสพม.30 จ.ชัยภูมิ

    

        วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (Life Saving) เพื่อสอนและฝึกหัด ให้เด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ โดยสอนและฝึกหัดให้เด็กและครูกลุ่มเป้าหมายรู้จัก สามารถช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล เป็นการสร้างแกนนำในการฝึกหัดทักษะการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สพม.30 เข้าร่วมการอบรม ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2561)

 ภาพ นายกันต์ชย ธุลีจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

Comments