สพม.30 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 มิ.ย. 2561 21:47โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมสยามริเวอร์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 โดยมีนายสวาท ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ดังนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานตามแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารสถานศึกษา, ครูผู้สอนจาก สพม.30, สพม.32 และ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าร่วมการโครงการ


รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments