สพม.30 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 04:35โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มอบหมายให้ นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 3 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 80 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

    เวลา 11.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้เข้าพบปะ และให้กำลังใจผู้จัดโครงการ และครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2561ภาพ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครูผู้เข้าร่วมโครงการ

รายงานข่าวโดย รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments