สพม.30 จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558

โพสต์11 ก.ค. 2558 22:42โดยAraya Prayoonhan

+++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้จัดการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยจัดให้มีการประกวด 6 ประเภทโครงงาน คือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 เพื่อชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก ฯณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ  อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ต่อไป...

Comments