สพม.30 จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบประเมินข้าราชการครูฯ

โพสต์23 มี.ค. 2560 20:11โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2560 20:14 ]

    วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการทดสอบประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) ด้วยระบบ TEPE Online โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ตัวแทนสนามสอบ และAdmin สนามสอบ จำนวน 55 คนรายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments