สพม.30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

โพสต์30 มิ.ย. 2558 04:03โดยAraya Prayoonhan

วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา


วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30(สพม.30) เป็นประธานและได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ตระหนักถึงคุณูปการแห่งความร่วมมือ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยการเป็นข้าราชการที่ดีของ สพม.30 และในเดียวกันวันนี้ ดร.ดุมชัย ชัยจุฑาภัค ผอ.สพม.30 ได้แสดงความชื่นชมยินดีและมอบโล่รางวัลพร้อมถ้วยรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่ต้นสังกัด คือ 1. เด็กชายณัฐภัทร  อันทพิระ ชั้น ม.2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวระนาดเอก ในงานประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. นายองอาจ  จารนัย ชั้น ม.5 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวระนาดทุ้ม ในงานประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  3. การแข่งขันกีฬา TO BE NUMBER ONE     บาสเกตบอลนครราชสีมาคัพ ปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ทีมกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ทีมB 4. รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมเยาวชนหญิง นางสาวจิตลดา  ทับทิมเพชรางกูล 5. รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม นายมานพ  มิทธิศร 6. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์ณรงค์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชนะเลิศรางวัลสร้างสรรค์การประกวดวาดภาพของ สมศ. 7. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในงาน Asian Young Inventors Exhibition 2015(AYIE) ณ ศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และ 8.  โรงเรียนห้วยแย้วิทยา ได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานComments