รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

โพสต์24 เม.ย. 2561 03:01โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมการประชุมทดลองเครื่องมือแบบติดตามและประเมินผลมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments