ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา)ครั้งที่ 40

โพสต์8 ต.ค. 2558 22:00โดยAraya Prayoonhan

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 40 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดย นายเสรี  ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานในการประชุม          กีฬา สพม.ชัยภูมิเกมส์(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ที่จะจัดขึ้นนี้ถือเป็นกีฬาประเพณีของชาวมัธยมที่ได้จัดต่อเนื่องกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 40 มีโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิสังกัด สพม. สังกัด สพป. และโรงเรียนในสังกัด อบจ. เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้นักเรียนและเยาวชนให้มีพลานามัยแข็งแรง ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด  โดยได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขันเป็น 18 ชนิดกีฬา กำหนดการจัดการแข่งขันขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดและจาก อบจ.ชัยภูมิ และ สพป.ชัยภูมิ เขต 1..ภาพ/ข่าว..อารยา


 

Comments