ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30 ครั้งที่ 5/2561

โพสต์3 ก.ย. 2561 00:34โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2561 01:41 ]

     วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม

    ซึ่งก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ได้มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation), แนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 3 ราย (นายธวัชชัย เต็งชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, นายศรายุทธ อยู่ภักดี นิติกรปฏิบัติการ และ นางสาวนุชนาฎ จันลาศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน), มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน, ครู และนักเรียนในสังกัด สพม.30


ภาพ นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Comments