ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.30

โพสต์22 พ.ค. 2561 02:13โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อมอบแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้อำนวยการกลุ่มงาน และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 60 คน เข้าร่วมการประชุม

    ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และผู้เข้าร่วมประชุมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 หลังจากนั้นจึงมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 และแนะนำศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จำนวน 4 คน
ภาพ นางสาวอารยาประยูรหาร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก/                            นางสาวมณีรัตน์ งอกศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments