ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์3 ธ.ค. 2558 00:30โดยWirasinee Thuleechan

             วันนี้ (3 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เพื่อทราบผลการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด และวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งกีฬาโซน การพัฒนาการเรียนการสอน และการทดแทนอัตราว่างของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

            ก่อนการประชุมผู้บริหารฯ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้ให้เกียรติมอบโล่ และประกาศนียบัตร แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวิชาการประเภทต่างๆ
ภาพ/ข่าว นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments