ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.30 ครั้งที่ 7/2560

โพสต์29 ส.ค. 2560 04:16โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมแคนา ภัตตาคารโสเจ้ง ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ครั้งที่ 7/2560 โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

ภาพ นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments