ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โพสต์24 มี.ค. 2559 23:34โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2559 01:56 ]

    วันนี้ (25 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่น B โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

    โดยการประชุมในวันนี้ ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม 

     วัตถุประสงค์ของการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้ทราบถึงนโยบาย แนวทางการดำเนินการ และนำไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงเรียนในสังกัดด้วย

 
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Comments