ประชุมผู้บริหาร สพม.30 ติดตามเร่งงบเหลือจ่าย

โพสต์21 ก.ย. 2559 02:04โดยWirasinee Thuleechan

    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค   ผอ.สพม.30  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงาน ,ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.30  และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี 2559  เร่งรัดด้านการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสูงสุด  ให้เป็นไปตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษางบดำเนินงาน ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมศูนย์วิชาการ สพม.30

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

Comments