ประชุมกลุ่มอำนวยการ สพม.30

โพสต์17 เม.ย. 2561 01:43โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สพม.30 ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานในหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยมี นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ จำนวน 16 คน เข้าร่วมการประชุม

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments