ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับชาติ

โพสต์17 ก.พ. 2560 00:04โดยWirasinee Thuleechan

    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ระดับชาติ ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments