ประชุมคณะกรรมดำเนินงานเตรียมรับการประเมินการผลฯมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์2 ต.ค. 2561 01:41โดยมณีรัตน์ มีระหันนอก   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 23:01 ]

วันที่  ตุลาคม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมดำเนินงานเตรียมรับการประเมินการผลฯมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อมอบหมายแนวทาง และติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. โดยมี  รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 45 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


                                                                                                ภาพ/รายงานข่าวโดย : นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ

Comments