ประชุมคณะกรรมดำเนินงานเตรียมการประเมินการผลฯมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 01:57โดยกลุ่มอำนวยการ สพม.30

วันที่  11 ตุลาคม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.30 ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่      การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมดำเนินงานเตรียมการประเมินผลฯมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. 

โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

รวมภาพทั้งหมด

http://gg.gg/c1xwc


ภาพ/รายงานข่าวโดย กลุ่มอำนวยการComments