ผอ.สพม.30 เยี่ยมสนามสอบ O - NET

โพสต์4 ก.พ. 2561 23:31โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2561 19:45 ]

    ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา 2561    และติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการจัดสอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ สทศ.กำหนด ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ, นายสวาท ฦาชา, นายเสรี ปลอดโคกสูง และ ดร.อานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งดำเนินการสอบในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 14 สนามสอบ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และยุติธรรม
รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
Comments