ผอ.สพม.30 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์8 พ.ย. 2559 22:50โดยWirasinee Thuleechan   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2559 01:39 ]

    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 นายปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนละหานเจริญวิทยา และโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร เพื่อมอบนโยบายและการจัดการศึกษา

โดยมีเรื่องที่มอบโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

1.ตรวจเยี่ยมห้องสมุดต้องมีรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.ตรวจเยี่ยมโรงอาหาร

3.ขอรับสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามรอบการของบประมาณประจำปี

4.การปลุกจิตสำนึกนักเรียนในการบำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ภาพ/ข้อมูล นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานข่าวโดย นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

Comments