ผอ.สพม.30 ร่วมเปิดงานมหกรรมโค-กระบือชัยภูมิ เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน

โพสต์22 พ.ค. 2558 00:01โดยadmin sesao30


ดร.อุดมชัย  ชัยจุฑาภัค  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ร่วมเปิดงาน มหกรรมโค-กระบือ เพื่อคืนความสุขให้เกษตรกรที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มีนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค-กระบือในจังหวัดชัยภูมิ ภายใต้นโยบาย “คงรายเดิม เพิ่มรายได้ ใช้เทคโนโลยี” ภายในงานมีเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงผลในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-กระบือ โดยจัดให้มีกิจกรรมประกวดโค-กระบือ ไก่พื้นเมือง จัดนิทรรศการ ทั้งการปลูกพืชอาหารสัตว์ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ คลินิกปศุสัตว์ สินค้า OTOP จัดสัมมนาวิชาการ คาดว่าจะช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรมากกว่าเดิมไม่ต่ำกว่าปีละ 500 ล้านบาท.


Comments